Ochrana osobních údajů

Při používání našich služeb nám svěřujete různé informace včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám popíšeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a chráníme.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a budeme rádi, když se seznámíte s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat.

Nabídka našich e-shopů se blízce dotýká vyvolávání a tisku fotografií, prodeje a služeb týkajících se dekorací a životního stylu. Aktuálně provozujeme své aktivity na Vyvolej.to, mezinárodní verzi Squared.one a na fotky.pelikan.sk.

Poskytovatelem služeb, provozovatelem e-shopu a správcem osobních údajů je:

Squared, s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00 Praha 1
IČ: 05095344
DIČ: CZ05095344

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C, vložka 257898.

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • návrh a výroba fotoproduktů na míru,
 • vyřízení a odeslání objednávky,
 • vyřízení reklamace,
 • zodpovězení dotazů z e-mailu, telefonických hovorů a sociálních sítí,
 • cílená nabídka našeho zboží a služeb,
 • marketingové akce.

1.1 Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo na našich webových stránkách provedete objednávku, pro uzavření a splnění smlouvy Vás můžeme požádat o vyplnění Vašich osobních údajů nebo údajů o Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • obchodní firma,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • fotografie, obrazové záznamy a popisky pro účely výroby fotoproduktů.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat. Zároveň uložíme Vámi nakoupené a rozpracované produkty do Vašeho uživatelského profilu, díky kterému můžete vytvořit novou objednávku rychleji.

V případě, že na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, nebo využíváte zákaznický účet námi zřízený, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, seznam interakcí s našimi weby; a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu objenaných a rozpracovaných produktů pro další nákup, za účelem zasílání nabídek našeho zboží a pro uživatelskou podporu a odhalování případných chyb ve zpracování objednávky.

Pro přístup k zákaznickému účtu můžete také využít přístupu ze sociálních sítí Instagram a Facebook. V takovém případě nebudete muset některé Vaše údaje vyplňovat ručně a my od sociální sítě Facebook získáme Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, profilová fotografie), které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám zákaznický účet řádně vytvořili.

1.2 V případě, že si u nás zakoupíte zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na info@vyvolej.to.

Vyplníte-li nám po provedeném nákupu dotazník spokojenosti, přiřadíme ho k údajům o Vaší objednávce a budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.3 Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 • zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
 • využití osobních údajů, které nám budou předány sociálními sítěmi Instagram a Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím těchto sociálních sítí, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.4 Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 • zapamatování si přihlášeného uživatele,
 • uskutečňování přidávání do košíku a objednávání,
 • komfortní funkce webu,
 • vyhodnocování pohybu uživatelů po webu,
 • zákaznický chat,
 • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů,
 • personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše osobní údaje bezpečně ukládáme a neprodáváme je třetím stranám. Abychom Vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem výroby a odeslání zakázek, doručení zásilek, cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jedná se o tyto služby:

 • Facebook Ireland Limited - on-line reklama
 • Google Ireland Limited – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
 • Mailchimp, US – E-mail marketing
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A - Platební brána
 • PayU S.A. - Platební brána
 • Seznam.cz, a.s. - on-line reklama v síti Sklik

2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • dodavatelům fotoproduktů,
 • doručovacím a balíkovým službám dle Vašeho výběru v objednávce,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, telefonní nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery,
 • externí účetní či externí advokátní kanceláři.

3. Doba zpracování osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3.2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet (nebo se k němu přihlásíte přes Instagram či Facebook) a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 5 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:

 • jste u nás za posledních 6 měsíců nakoupili; nebo
 • jste se za posledních 12 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo
 • jestliže jste nám udělili souhlas dle bodu 1.3.

3.4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.3., budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@vyvolej.to.

3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@vyvolej.to.

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“),
 • právo na omezení zpracování údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@vyvolej.to.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

0